ISO 27001 – norma i jej wdrażanie

poranna kawa przy komputerze

Zapewnienie bezpieczeństwa wszelkim danym i informacjom w jakikolwiek sposób powiązanych z działalnością firmy to dla każdego przedsiębiorcy cel nadrzędny. Zarówno wszelkiego rodzaju dane osobiste pracowników, dane klientów, czy informacje odnośnie technologii wykorzystywanych w konkretnych produktach i projektach, jak i wszelkie umowy, dane finansowe, statystyki sprzedaży i plany na przyszłość to informacja, którą należy chronić za wszelką cenę. Informacja jest bowiem jedną ze składowych aktywów biznesowych, które dla firmy mają niezwykle wielkie znaczenie. Informacja wymagająca zabezpieczenia to jednak nie tylko ta udokumentowana w formie papierowej, zdjęć, czy filmów, ale i ta przekazywana słownie. To właśnie w tej kwestii przedsiębiorcy mają najczęściej problem – jak zapewnić bezpieczeństwo informacji, która zostaje pozornie poza kontrolą? Dzięki właściwemu Systemowi Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z wytycznymi normy ISO/IEC 27001. Czym właściwie jest wskazana norma i w jaki sposób wpływa na działania firmy prowadzące do większego bezpieczeństwa informacji?

Czym jest norma ISO 27001

Norma ISO 27001 jest jedną z pięciu w serii norm ISO/IEC 27000 dotyczących ogólnie techniki informatycznej i technik bezpieczeństwa. Omawiana norma nosi ogólną nazwę „Systemy zarządzana bezpieczeństwem informacji”. Wymagania, co już dość jasno określa jaką funkcję pełni norma ISO 27001 w kontekście zarządzania bezpieczeństwem. Norma ta jako jedyna stanowi podstawę do certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Głównym celem i założeniem normy ISO 27001 z punktu widzenia firm jest ustanawianie, wdrażanie, eksploatacja, monitoring i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Oznacza to tyle, że firmy dla dobra własnego i swoich klientów powinny za wszelką cenę dążyć do opracowania i stosowania takiego ISMS, który w zgodzie z normą ISO 27001 i w oparciu o nią będzie w stanie zapewnić skuteczną ochronę wrażliwych informacji. Znajomość normy ISO 27001 to też możliwość wykorzystania jej do uzyskania pozytywnej oceny i tym samym certyfikacji zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą. Certyfikacja ta pozwoli z kolei nie tylko jasno utwierdzić firmę w przekonaniu, że jej działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa informacji są dobre, ale i upewnić jej potencjalnych klientów o tym, że firma jest wiarygodna i rzetelna.

Wdrażanie ISO 27001 w strategię biznesową

Organizacja, która chce należycie zabezpieczyć posiadane przez siebie informacje powinna wdrożyć do swojego działania system, który pozwoli na kompleksowe zarządzanie posiadanymi aktywami informacyjnymi, a także infrastrukturą przeznaczoną do ich przetwarzania i ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji. Najlepszym obecnie rozwiązaniem wydaje się być zgodny z normą ISO/IEC 27001 system o międzynarodowym zasięgu znany jako ISMS, czyli Information Security Management System. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji określa wszelkie wymagania oraz zasady inicjowania, wdrażania, utrzymywania oraz poprawy zarządzania bezpieczeństwem informacji i jest zbudowany w oparciu o zasady dyktowane przez normę ISO 27001.

pracowanie na laptopie

Wdrożenie ISMS zgodnego z normą ISO 27001 to proces długotrwały, rozpoczynający się od audytu określającego obecny poziom bezpieczeństwa i nakreślającego kierunek działań mający na celu poprawę bezpieczeństwa. To jednak kwestia, na którą warto poświęcić czas i zasoby – wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji to minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, przygotowanie organizacji na wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem informacji, podniesienie wiarygodności organizacji, czy w końcu zwiększenie przewagi w stosunku do konkurencji firmy. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków, warto zaznajomić się z informacjami know-how ze strony https://ins2outs.com/pl/zestawy-know-how/zestaw-iso-27001-rodo-system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji. Zalet wdrożenia normy ISO 27001 w działania firmy jest wiele, jednak jedna z nich jest zdecydowanie nadrzędna – bezpieczeństwo informacji jest tu znacznie pewniejsze, niż w przypadku braku certyfikacji.