Nowości w świecie medycyny

Innowacyjne lecznictwo potrzebuje skuteczniejszych rozwiązań. Lekarze i ludzie ze świata nauki ścigają się się w wymyślaniu efektywnych metod leczenia, które poradzą sobie nawet z najstraszniejszymi wypadkami. W laboratoriach każdego dnia przeprowadzane są eksperymenty, których celem jest wymyślenie metod leczenia trudnych przypadków. Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest stosowanie komórek macierzystych. To ciekawe pojęcie to duży krok dla medycyny. Mają one dwie umiejętności: w teorii mają nieograniczoną liczbę podziałów oraz różnicują się do innych typów komórek.

6453_an_operating_surgeon_Wyróżniamy podział na dwa rodzaje również biorąc pod uwagę ich pochodzenie: Embrionalne komórki macierzyste (ESC) – wytwarzane są z komórek embrionalnych. Są totipotentne lub pluripotente. Somatyczne komórki macierzyste – można je znaleźć u dorosłych organizmów, komórki te są multipotentne lub unipotentne. Produkowanie komórek macierzystych w kulturach in vitro daje sposobność stosowania ich w produkcji organizmów transgenicznych. Ludzie kojarzą rozwój badań nad nimi z możliwością korzystania z terapii komórkowej oraz medycyną ,której przewodzi regeneracja. Komórki macierzyste mają znaczny potencjał.